• Menjimatkan kos pelupusan sisa kimia kerana bahan kimia berlebihan akan digunakan sepenuhnya oleh warga UMT yang lain, jika sangat pasti tidak digunakan baru dilupuskan.
  • Mewujud sistem pengurusan bahan gunahabis makmal yang bersifat integrasi, di mana semua pihak (termasuk penyelidik) mendapat manfaat daripada bahan gunahabis di makmal sepenuhnya tanpa membazir.
  • Sistem ini memudahkan pelbagai pihak menyemak, mencari dan memohon bahan gunahabis makmal di seluruh UMT sebelum membuat perolehan.
  • Sistem ini akan mewujudkan kesedaran kepada semua pihak supaya berbelanja secara berhemah.
  • Tiada lagi bahan gunahabis dilupus atau dibuang sewenang-wenangnya dan memlihara alam sekitar.